Conversie Optimalisatie - Webdesign Wise

Vandaag was er een interessante les over Conversie optimalisatie

Ik heb tijdens deze les geleerd wat conversie optimalisatie inhoudt en daarnaast hoe dit in de praktijk werkt.
Conversie optimalisatie is het zo optimaliseren van een website dat de conversie stijgt. Voorbeelden hiervan zijn
de kleur van een knop veranderen, pagina-indeling etc. Aan de hand van al die elementen kan een website zo geoptimaliseerd worden, dat de
conversie aanzienlijk verhoogd. Denk hierbij aan percentages rond de 10%.

Een plan om dit structureel op te zetten is het A/B test plan. Dit plan geeft structuur om zo alle onderdelen van de website te onderzoeken.
Zo worden er geen onderdelen gemist en wordt de website zo effectief mogelijk.
Met dit plan ligt de nadruk op het optimaliseren van de volgende elementen om zo de conversie te verhogen:

– Knop kleuren
– Tekst
– Foto’s\Afbeeldingen
– Pagina-indeling
– Bruikbaarheid

Deze vijf elementen worden structureel behandeld aan de hand van de vier stappen om zo de conversie te verhogen:

1. Het opstellen van doelen/metrics
2. Hypothese
3. Plan
4. Resultaten

Een voorbeeld: Veranderen van de kleur van de bestel-knop.

1. Doel: Verhogen van sales
2. Hypothese: Verhogen van sales met 10%
3. Plan: Veranderen van de kleur van groen naar oranje
4. Resultaten: Niet relevant in dit voorbeeld.

In het kort was dit wat ik heb geleerd wat betreft Conversie Optimalisatie. Erg interessant dus. Zo leer ik elke week weer bij tijdens de practicumlessen.